Sedrie.com
Photo & Travel Blog

Панорами, това-онова

Време за четене: < 1 минута

Днес ще ви разкажа за теорията на струните и как тя дава обяснение на квантовата гравитация. Нещо повече – според тази теория съществуват 10 или 11 измерения на време-пространство, в пълен разрез с широко разпространеното мнение за 4-те измерения – трите пространствени + времето.

Шегувам се. Ето няколко панорами + снимки от тук, от там.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.