Sedrie.com
Photo & Travel Blog

Природа

Ние, хората, сме такива късметлии да живеем на тази планета, която не спира да изумява с разнообразието от животински и растителни видове, които е събрала в себе си. Щедростта, с която ни дава и ни се отблагодарява и на най-малките ни усилия да подобрим живота и средата си, са неоценими. Природата не случайно е наречена Майка. Тя е точно толкова любяща, отдаваща се на своите деца – хората. Но, както често се случва да приемем родителите си за даденост, така и за много от хората благата на природата са така. Докато не осъзнаем това и не променим отношението си към Природата, тя мълчаливо ще страда и един ден просто ще си изчерпа запасите от енергия…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.