Sedrie.com
Photo & Travel Blog

Залези

“Когато изгревът или залезът не ни причиняват никакви емоции, това означава, че душата е болна.” – Роберто Гервасо


1 Comment

  1. Theos April 6, 2011

    🙂 снимката със самолетите е .. вълшебна 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.