Sedrie.com
Photo & Travel Blog

Улицата

От всички жанрове във фотографията, може би т. нар. street фотография отразява в най-голяма степен нашето възприятие за света, обкръжението и степента ни на възприемчивост спрямо действителността. Една улична снимка, направена в подходящия момент, може да разкаже много повече от цял роман; може да внуши повече емоции от цяла поема и да остави дълъг отпечатък във времето. Много често точно тук се пробва търпението и умението за мигновена реакция на фотографа. Две полярни качества, каквато е и нашата реалност.